Training Redigeren

Zucht. Wat een slecht leesbare tekst. Teksten redigeren vereist aan analytische blik. Een goede kijk op teksten. En een diplomatieke toon als u de schrijver terugkoppeling geeft. Die vaardigheden leert u tijdens deze training.